Niderlandzka gospodarka

Praca za granicą Brzmi jak przygoda dla wielu ludzi. Jednak, poszukiwanie pracy w Holandii wymaga więcej niż tylko oczywiste Holandia CV z Holandia list motywacyjny pisanie i tłumaczenie, że wymaga starannego przygotowania. Będziesz się problemy, które pewnie nawet nie przyjdzie do głowy, kiedy zdecydowałeś się dostać pracować w Holandii.

Nie bierz zbyt lekko wpływ zatrudnienie w Holandii może mieć na skutek swojej przygodzie! Na przykład, można doświadczyć różnych przepisów imigracyjnych i praktykami, dziwnych procedur aplikacyjnych pracy, kryteria selekcji kandydatów znają pracy i poza zwykłą kulturę zarządzania.

Większość odwiedziny Holandia są bezproblemowe, ale powinieneś zdawać sobie sprawę z ryzyka masowych ataków terrorystycznych, które mogą być skierowane przeciwko celom cywilnym, w tym miejsc odwiedzanych przez emigrantów i zagranicznych podróżnych, takich jak restauracje, hotele, kluby i sklepy. W ostatnich latach władze holenderskie przeprowadziły szereg dochodzeń i operacji przeciwko sieciom terrorystycznym.
Monitorować lokalne audycje informacyjne i komunikaty konsularnych. Upewnij się, że dokumenty podróży i wizy są aktualne, ważne i zabezpieczony w bezpiecznym miejscu. Wykonać kserokopię dokumentów podróży zamiast oryginałów. Utrzymać niski profil, zmieniać czasy i trasy podróży i zachować ostrożność podczas jazdy. Dokonywanie lokalne kontakty szybko i szukając wsparcia ze strony innych emigrantów znacznie zwiększyć komfort i bezpieczeństwo.

Holandia - przegląd: Holandia ma prosperującą i otwartą gospodarkę, która w dużej mierze zależy od handlu zagranicznego. Holenderska gospodarka jest piątą co do wielkości gospodarką w strefie euro i jest znana z stabilnych stosunków przemysłowych, umiarkowanego bezrobocia i inflacji, sporych nadwyżek na rachunku obrotów bieżących oraz ważnej roli europejskiego węzła komunikacyjnego. Działalność przemysłowa koncentruje się głównie na przetwórstwie żywności, chemikaliach, rafinacji ropy naftowej i maszynach elektrycznych. Wysoce zmechanizowany sektor rolniczy zatrudnia nie więcej niż 2% siły roboczej, ale zapewnia duże nadwyżki dla przemysłu spożywczego i eksportu.

Holenderska gospodarka - silnie uzależniona od międzynarodowego sektora finansowego i handlu międzynarodowego - zakontraktowana przez 3.9% w 2009 w wyniku globalnego kryzysu finansowego. Holenderski sektor finansowy ucierpiał, częściowo z powodu dużej ekspozycji niektórych holenderskich banków na amerykańskie papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką. W 2008 rząd znacjonalizował dwa banki i zainwestował miliardy dolarów kapitału w inne instytucje finansowe, aby zapobiec dalszemu pogarszaniu się kluczowego sektora.

Rząd starał się także ożywić krajową gospodarkę, przyspieszając programy infrastrukturalne, oferując pracownikom ulgi podatkowe dla firm w celu zatrzymania pracowników i rozszerzając możliwości kredytów eksportowych. Programy stymulacyjne i dofinansowania banków spowodowały jednak deficyt budżetu państwa w wysokości 5.3% w 2010, który ostro skontrastował się z nadwyżką 0.7% PKB w 2008.

Rząd rozpoczął wdrażanie środków konsolidacji fiskalnej na początku 2011, głównie redukcji wydatków, co spowodowało poprawę deficytu budżetowego o 4.2% PKB.

siła robocza - z zawodu: rolnictwo 3%, 21 Przemysł%, usługi 76% (2005 est.)

Stopa bezrobocia: 5.2% (2011 est.), 4.6% (2007 est.), 3% (2002 est.)

Zasoby naturalne: gaz ziemny, ropa naftowa, grunty orne

Branże: przemysł rolniczy, produkty metalowe i inżynieryjne, maszyny i wyposażenie elektryczne, chemikalia, ropa naftowa, budownictwo, mikroelektronika, rybołówstwo

banknoty euroWaluta: Euro (EUR; symbol €) = centy 100. Notatki mają nominał 500, 200, 100, 50, 20, 10 i 5. Monety mają nominały 2 i 1 oraz 50, 20, 10, 5, 2 i 1

Karty kredytowe / debetowe i bankomaty: Wszystkie główne karty kredytowe i debetowe są powszechnie akceptowane. Bankomaty są powszechnie dostępne.

Traveler jest Czeki: Powszechnie akceptowane. Aby uniknąć dodatkowych opłat za kurs wymiany, podróżni powinni wziąć czeki podróżne w euro, funtach szterlingach lub dolarach amerykańskich.

Kurs wymiany: Euro (EUR) na dolary - 0.7107 (2011 est.), 0.755 (2010 est.), 0.7198 (2009 est.), 0.6827 (2008 est.), 0.7345 (2007), 0.7964 (2006), 0.8041 (2005) , 0.8054 (2004), 0.886 (2003), 1.06 (2002), 1.12 (2001), 1.09 (2000), 0.94 (1999)

Stopa inflacji (ceny konsumpcyjne): 2.3% (2011 est.), 2.6% (2008 est).

Inne informacje nt. Gospodarki Holandii

Aby odnieść sukces w Holandia poszukiwanie pracy i zdobycie pracy, którą chcesz, musisz się przygotować Holandia list motywacyjny i Holandia CV które musisz e-mail natychmiast do potencjalnych pracodawców wybranych podczas poszukiwanie pracy w Holandii.

Gdy otrzymasz zaproszenie do Holandia rozmowa kwalifikacyjna, możesz ubiegać się o wiza Holandia i Pozwolenie na pracę Holandia. Następnie przygotuj się na rozmowę o pracę i przyjrzyj się Holandia dress code ponieważ sposób ubierania się jest jedną z najważniejszych cech w jest zatrudniony.

Sprawdź rozmowę o pracę do & nie i inne umiejętności poszukiwania pracy strony. Dowiedz się, dlaczego ludzie Nie zatrudniony na dostępnych miejsc pracy.

Ponadto, w sprawie międzynarodowego Informacje, poszukiwania pracy, wiza, pozwolenie na pracę, list motywacyjny, CV i CV, rozmowa o pracę i dress code strony znajdziesz wiele przydatnych wskazówek dla osób poszukujących pracy za granicą.

Powodzenia z informacjami niderlandzkiej gospodarki!