Prywatność i Polityki Ujawnienie komunikat

Polityka prywatności

Możemy być osiągnięte za pośrednictwem poczty e-mail za pośrednictwem "kontakt".

Dla każdego gościa na naszej stronie internetowej, nasz serwer sieci Web automatycznie rozpoznaje żadnych informacji dotyczących domeny lub adresu e-mail. Zbieramy żadnych informacji na temat konsumentów, którzy przeglądać naszą stronę (y) internetowy.

W odniesieniu do ciasteczek: Nie używamy cookies do przechowywania preferencji odwiedzających.

W odniesieniu do serwerów reklam: Nie partnera z lub mają specjalne relacje z wszelkich spółek serwerów reklam.

Jeśli uważasz, że ta strona nie jest po jego formalną politykę informacyjną, możesz skontaktować się z państwowych lub lokalnych rozdziałów Better Business Bureau, państwowego urzędu ochrony konsumentów lub lokalnym.

Polityka Ujawnienie

Niniejsza strona internetowa jest osobista WWW napisany i zredagowany przez właściciela (właścicieli) WWW.

Właściciel (e) niniejszej stronie internetowej nie jest kompensowany dostarczyć opinię na temat produktów, usług, stron internetowych i różnych innych tematów. Poglądy i opinie wyrażone na tej stronie są wyłącznie właściciele witryn internetowych. Jeśli twierdzimy, lub wydają się być ekspertami w określonym temacie lub obszaru produktu lub usługi, będziemy tylko poprzeć produktów lub usług, które naszym zdaniem, w oparciu o nasze doświadczenie, są warte takiego zatwierdzenia. Wszelkie roszczenia produkt, statystyka, cytat lub inna reprezentacja na temat produktu lub usługi, powinny zostać zweryfikowane z producentem lub dostawcą.

Niniejsza strona internetowa nie zawiera żadnych treści, które mogą przedstawić konflikt interesów.

Mamy nadzieję, że ta strona pomoże Państwu w podjęciu świadomej decyzji przy wyborze poszukiwania pracy i CV / CV usługi dystrybucyjne firmy.

Disclaimer

JobERA.com nie reprezentuje ani nie gwarantuje dokładności i rzetelności informacji, i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, zaniechania lub opóźnienia informacji lub jakichkolwiek strat, urazów lub szkód wynikających z wyświetlaczem lub użytkowania. Wszystkie informacje zawarte na tej stronie internetowej nie stanowią porady i JobERA.com nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub w inny sposób takich informacji w nim zawartych.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony