Japonia Visa

Praca w Japonii obejmują więcej niż Japonia wizy aplikacji i po prostu oczywiste Japonia CV lub Rirekisho i Japonia list motywacyjny pisanie i tłumaczenie - wymaga starannego przygotowania do zaliczenia Japonia rozmowa kwalifikacyjna. Napotkasz problemy, które najprawdopodobniej nawet nie przyszły Ci do głowy, odkąd zdecydowałeś się spróbować Praca w Japonii.

Nie należy lekceważyć wpływu, jaki może mieć wiza w Japonii na wynik swojej przygody! Będziesz na przykład doświadczać nieznanych zasad i praktyk imigracyjnych, dziwnych procedur aplikacyjnych, dziwacznych trendów wyboru pracy i egzotycznej kultury zarządzania.

Większość wizyt Japonia są bezproblemowe, ale należy mieć świadomość ryzyka masowych ataków terrorystycznych, które mogą być skierowane przeciwko celom cywilnym, w tym miejscom odwiedzanym przez emigrantów i zagranicznych podróżników, takich jak restauracje, hotele, kluby i sklepy.
W ostatnich latach władze japońskie przeprowadziły szereg dochodzeń i operacji przeciwko sieciom terrorystycznym.
Powinieneś ćwiczyć wysoki poziom świadomości bezpieczeństwa i m
onitor lokalne wiadomości i wiadomości konsularne. Upewnij się, że twoje dokumenty podróży i wizy są aktualne, ważne i zabezpieczone w bezpiecznym miejscu. Wykonaj kserokopię dokumentów podróży zamiast oryginałów. Utrzymuj niski profil, zmieniaj czasy i trasy podróży i zachowaj ostrożność podczas jazdy. Szybkie nawiązywanie lokalnych kontaktów i szukanie wsparcia od innych emigrantów znacznie zwiększy komfort i bezpieczeństwo.

Wiza paszportowa i Japonia

Paszport

Wszyscy obywatele muszą mieć paszport ważny na czas planowanego pobytu w Japonii.

 • Bez względu na to, czy posiadają wizę, odwiedzającym, którzy nie posiadają widocznych środków wsparcia na pobyt, biletów powrotnych lub innych dokumentów na następny cel, można odmówić wjazdu.
 • Wszyscy cudzoziemcy przybywający do Japonii zostaną sfotografowani i pobrane odciski palców; obywatele będą również poddawani krótkiemu wywiadowi na temat ich celu pobytu.

Japonia Visa

Osoba, która chce wjechać do Japonii w celu zatrudnienia, szkolenia lub nauki, musi złożyć wniosek o wizę w Japonii. Wymagania są:

 • ważny paszport,
 • wypełniony i podpisany formularz wniosku wizowego,
 • jedno zdjęcie paszportowe i
 • certyfikat kwalifikowalności (oryginał i jedna kserokopia).

Ministerstwo Sprawiedliwości w Japonii wydaje zaświadczenie o kwalifikowalności. Przybywa to przyszły pracodawca lub sponsor w Japonii. W niektórych przypadkach mogą być wymagane dodatkowe dokumenty pomocnicze.

Wymogi wizowe w Japonii zależą od obywatelstwa obcokrajowca i planowanej długości pobytu w Japonii, ale nie są wymagane przez większość obywateli w przypadku pobytów trwających do 90 dni. Jednak ta wiza nie pozwalała ci na pracę.

Zaświadczenie o kwalifikowalności jest wymagane, zanim regionalny urząd imigracyjny podlegający jurysdykcji Ministerstwa Sprawiedliwości będzie mógł rozpatrzyć wniosek wizowy. Wymagany jest dowód, że wnioskodawca spełnia różne warunki ustawy o kontroli imigracji. Obejmuje to poświadczenie, że działalność, w której cudzoziemiec chce się zaangażować w Japonii, jest ważna i ma status pobytu, jak podano poniżej:

 • Profesor
 • Artysta
 • Działalność religijna
 • Dziennikarz
 • Inwestor / Business Manager
 • Usługi prawne / księgowe
 • Usługi medyczne
 • Badacz
 • Instruktor
 • Inżynier
 • Specjalista ds. Humanistycznych / usług międzynarodowych
 • Przychód międzyfirmowy
 • Komik
 • Wykwalifikowana siła robocza

Skontaktuj się z Ambasadą Japonii w swoim kraju, aby uzyskać więcej informacji na temat wizy w Japonii

Inne Japan Visa Info

Aby odnieść sukces w Japonia poszukiwanie pracy i zdobądź żądaną pracę, musisz się przygotować Japonia list motywacyjnyJaponia CV które musisz z opisem je natychmiast potencjalnym pracodawcom wybranym podczas poszukiwania pracy w Japonii.

Gdy otrzymasz zaproszenie do Japonia rozmowa kwalifikacyjnamożesz ubiegać się o Japonia wizy oraz Japonia pozwolenie na pracę. Następnie przygotuj się na rozmowę o pracę i przyjrzyj się Japonia ubiór ponieważ sposób ubierania się jest jednym z najważniejszych atrybutów jest zatrudniony.

Sprawdź rozmowę o pracę dos & zakazów i inne umiejętności poszukiwania pracy strony. Dowiedz się, dlaczego ludzie Nie zatrudniony na dostępnych miejsc pracy.

Ponadto, w sprawie międzynarodowego Informacje, poszukiwania pracy, wiza, pozwolenie na pracę, list motywacyjny, CV i wznów, rozmowa o pracę i dress code strony znajdziesz wiele przydatnych wskazówek dla osób poszukujących pracy za granicą.

Powodzenia z twoim Japonia wizy!