Prywatność i Polityki Disclosure Statement

Polityka prywatności

Możemy być osiągnięte za pośrednictwem poczty e-mail za pośrednictwem "Skontaktuj się z nami".

Dla każdego gościa na naszej stronie internetowej, nasz serwer sieci Web automatycznie rozpoznaje żadnych informacji dotyczących domeny lub adresu e-mail. Zbieramy żadnych informacji na temat konsumentów, którzy przeglądać naszą stronę (y) internetowy.

W odniesieniu do ciasteczek: Nie używamy cookies do przechowywania preferencji odwiedzających.

W odniesieniu do serwerów reklam: Nie partnera z lub mają specjalne relacje z wszelkich spółek serwerów reklam.

Jeśli uważasz, że ta strona nie jest po jego formalną politykę informacyjną, możesz skontaktować się z państwowych lub lokalnych rozdziałów Better Business Bureau, państwowego urzędu ochrony konsumentów lub lokalnym.

Polityka Ujawnienie

Niniejsza witryna internetowa jest osobistą witryną internetową napisaną i edytowaną przez właściciela (właścicieli) witryny.

Właściciel (właściciele) tej Witryny nie otrzymuje wynagrodzenia za przedstawianie opinii na temat produktów, usług, witryn internetowych i różnych innych tematów. Poglądy i opinie wyrażone w Serwisie są wyłącznie właścicielami Serwisu. Jeśli twierdzimy, że jesteśmy ekspertami lub wydajemy się, że jesteśmy ekspertami w określonym temacie lub obszarze produktów lub usług, będziemy popierać tylko te produkty lub usługi, które naszym zdaniem, na podstawie naszej wiedzy, są godne takiego poparcia. Wszelkie roszczenia dotyczące produktu, statystyki, oferty lub inne oświadczenia dotyczące produktu lub usługi należy zweryfikować z producentem lub dostawcą.

Niniejsza strona internetowa nie zawiera żadnych treści, które mogą przedstawić konflikt interesów.

Mamy nadzieję, że ta strona internetowa pomoże Ci podjąć świadomą decyzję przy wyborze firmy świadczącej usługi w zakresie poszukiwania pracy i dystrybucji CV / CV.

Zastrzeżenie

JobERA.com nie reprezentuje ani nie gwarantuje dokładności ani wiarygodności informacji i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub opóźnienia w tych informacjach ani za jakiekolwiek straty, obrażenia lub szkody wynikające z ich wyświetlania lub użytkowania. Wszystkie informacje zawarte na tej stronie nie stanowią porady, a JobERA.com nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub brak takich informacji w niej zawartych.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony